Vad är TLK LAN?

TLK LAN är ett LAN-party som ordnas av LAN-klubben fyra gånger om året. Det är ett av TLKs mer kända evenemang och lockar varje gång tiotals teknikstuderande till att bunkra sig framför sina datorer över ett veckoslut.

Vad är den här sidan?

På dessa sidor hittar du allt du kan tänka dig vilja veta angående TLK LAN. Här kan du anmäla dig till kommande LAN, se vilka regler som gäller för våra tävlingar och se resultat samt statistik från tidigare LAN. Sidorna fungerar samtidigt som LAN-klubbens officiella sidor.

Historia

Ett LAN-party är när ett antal datoranvändare träffas för att koppla samman datorerna i ett LAN (Local Area Network, Lokalt nätverk). Det i särklass vanligaste syftet med ett LAN-party är att spela datorspel mot varandra. Det var dock först någon gång under 2008 som Krister Bäckman (f.d. studerande och styrelsemedlem) m.fl. började ta initiativet till att ordna ett LAN för TLK-medlemmar. I början var deltagarantalet relativt lågt, men traditionen fortsatte, och i slutet av år 2009 deltog över 20 personer. LANen ordnades till en början vid TLKs klubblokal aka. Cornern, men numera ordnas de på Club Werket, vars faciliteter tillåter högre deltagarantal samt bekvämare tillvaro (dock lite långsammare uppkoppling).

I slutet av 2009 föddes idén om att laga en anmälningssida för LANen så att man enkelt kunde se hur många som var påväg. Sidan utvecklades med tiden till att innehålla allmän information om föreningen samt ett arkiv där man kan ladda ner det som deltagarna producerat under tävlingar. Under 2012 utvecklades sidorna i snabb takt (bl.a. profilsidan tillkom) samtidigt som designen ändrades en aning.

Dessa ständiga förändringar har dessvärre inneburit att hjulet blivit uppfunnit flera gånger samt att sidan skrivits om tre gånger. Den nuvarande reinkarnationen ser dock ut att vara här för att stanna. Den som är intresserad av webbutveckling är välkommen att kopiera koden från länken i footern.

LAN-klubben

Under år 2010 grundades LAN-klubben av Johannes Edgren, Tomas Kindstedt, Sam Stenvall, Henri Selin samt Christoffer Holmberg. Klubbens syfte är att ordna LANen samt utveckla dem. Klubben ansvarar för själva ordnandet av LAN-partyna, dvs. priser till tävlingar, nätverkshårdvara osv. Till klubbens uppgift hör även att sköta om dessa sidor, vilket i praktiken innebär hela werket.tlk.fi.

Klubbens Stadgar

Läs våra stadgar

INFO OM VALMÖTE

Under andra LANet i säsongen/under december månad väljs det en ny styrelse för nästa verksamhetsår. Enligt stadgorna skall denna styrelse bestå av minst 3 personer, men styrelsen kan i princip ha hur många medlemmar som helst (de nämns i såna fall som övriga styrelsemedlemmar).

Generellt består styrelsen av 5 poster:
Ordförande: Övervakar verksamheten
Vice-ordförande: Stöder ordföranden i verksamheten
Sekreterare: Skriver mötesprotokoll
Ekonom: Tar hand om klubbens kassa samt inkomster och utgifter
Verksamhetsledare: Ser till att competitions verkställs under LANet.

Alla styrelseposter hjälps åt med alla uppgifter under LAN-veckoslutet och posterna är bara vägledande. Man behöver inte heller kunna något speciellt för att ställa upp, bara ivrigt deltagande och någon slags vetskap om spelvärlden är rekommenderat ;)

Man behöver ej ha en datorplats för att ställa upp i valet, endast vara på plats under valmötet.
För att ställa upp i styrelsen krävs aktivt TLK-medlemskap!