LAN-klubbens styrelse

LAN-klubben konstituerades som en klubb inom TLK den 29:e januari 2010 med fem styrelsemedlemmar. I styrelsen för verksamhetsåret 2022 sitter följande personer:

  • Ordförande: Tobias "Tobli" Holm
  • Viceordförande: Peik "pfcHOLO" Holopainen
  • Sekreterare: Ulrika "ulle" Ukkonen
  • Verksamhetsledare: Anton "Antz" Doepel
  • Ekonom: Jonas "iSlice" Irjala

Kontaktuppgifter

LAN-klubbens styrelse kan nås per e-post på adressen

Mötesprotokoll

I öppenhetens och transparenta processers namn kan man här ladda ner protokoll från styrelsens möten.