LAN-klubbens styrelse

LAN-klubben konstituerades som en klubb inom TLK den 29:e januari 2010 med fem styrelsemedlemmar. I styrelsen för verksamhetsåret 2019 sitter följande personer:

  • Ordförande: Joakim "Jocke" Mutka
  • Viceordförande: Johannes "nugge" Edgren
  • Sekreterare: Robin "B0bby" Ehrnsten
  • Verksamhetsledare: Tobias "Toblii" Holm
  • Ekonom: Niklas "Hizze" Knappe
  • Tävlingsansvarig: Peik "PFCHolo" Holopainen
  • Styrelsemedlem: Robert "Floodzoo" Korsström

Kontaktuppgifter

LAN-klubbens styrelse kan nås per e-post på adressen

Mötesprotokoll

I öppenhetens och transparenta processers namn kan man här ladda ner protokoll från styrelsens möten.