LAN-klubbens styrelse

LAN-klubben konstituerades som en klubb inom TLK den 29:e januari 2010 med fem styrelsemedlemmar. I styrelsen för verksamhetsåret 2019 sitter följande personer:

  • Ordförande: Tobias "tobli" Holm
  • Viceordförande: Johannes "nugge" Edgren
  • Sekreterare: Krister "Krikke" Bäckman
  • Verksamhetsledare: Peik "pfcHOLO" Holopainen
  • Ekonom: William "Willdell" Ahlström

Kontaktuppgifter

LAN-klubbens styrelse kan nås per e-post på adressen

Mötesprotokoll

I öppenhetens och transparenta processers namn kan man här ladda ner protokoll från styrelsens möten.